Woordenlijst

Woordenlijst
 1. ADA

  ADA staat voor Americans with Disabilities Act. Deze Amerikaanse wetgeving voor toegankelijkheid beschrijft situaties die van belang zijn voor gebruik van dilatatieprofielen in vloeren. Met betrekking tot opstapjes en roosters die een vloer onderbreken stelt ADA de meest rigoureuze eisen. Producten van Atec met de ADA stempel voldoen volledig aan de huidige wetgeving. Op onze blog hebben wij een speciaal artikel geschreven met betrekking tot toegankelijkheid.

 2. Afbouwprofiel

  Een afbouwprofiel is één van de vele synoniemen voor een dilatatieprofiel of tegelprofiel dat wordt gebruikt om een bewegingsvoeg af te dichten. Vaak wordt dit specifiek profiel gebruikt in zichtwerk.

 3. Afdichting

  Afdichtingen in constructies worden gebruikt om een ruimte op te vullen of om vuilophoping voorkomen. Ook kan de toegankelijkheid hierdoor verbeterd worden omdat er geen onderbreking meer is in bijvoorbeeld een vloer. Ook kan er een brandwerend systeem of vochtbarrière worden bedoeld.

 4. AquAtec

  AquAtec is een waterbestendige systeem speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met dilatatieprofielen. Lees hier meer over AquAtec.

 5. Belasting

  Belasting is een term die in een aantal definities wordt gebruikt. Zo kennen we bijvoorbeeld windbelasting (dat hieronder wordt uitgelegd) en verkeersbelasting. Onder verkeersbelasting verstaan wij de weerstand van het dilatatieprofiel met betrekking tot het type verkeer dat er gebruik van maakt. Om dit inzichtelijk te maken maakt Atec gebruik van een verkeersfrequentietabel waarin precies staat beschreven van welk type verkeer welke mate van belasting kan worden gegarandeerd.

 6. Bewegingsfaciliteit

  Onder bewegingsfaciliteit verstaan wij het vermogen van een dilatatieprofiel om te bewegen, zowel naar binnen als naar buiten. Bijvoorbeeld: als een profiel 2 mm naar binnen kan bewegen (-2 mm) en 4 mm naar buiten (+4 mm) dan spreken we over een bewegingsratio van 6 mm.

 7. Bewegingsvoeg

  Een bewegingsvoeg wordt ook wel dilatatie genoemd. Een bewegingsvoeg is een onderbreking in een constructieonderdeel zoals een vloer waardoor deze kan bewegen als gevolg van diverse factoren. Deze krachten worden veroorzaakt door temperatuurverschillen, maar ook door krimp en kruip van de beton.

 8. Brandcompartimenten

  Een brandcompartiment is een deel van een gebouw dat bij brand als zelfstandige eenheid beschouwd kan worden. De brandcompartimenten moeten ervoor zorgen dat gedurende een bepaalde tijd (minstens 20 minuten) het vuur en de rook tegengehouden kunnen worden, zodat er een veilige vrije vluchtroute gecreëerd kan worden. Vexcolt Europe bieden brandwerende systemen om te voldoen aan de brandwerendheidseis met betrekking tot compartimentering.

 9. Brandwerendheid

  Brandwerendheid is een maat voor de tijd die een constructie nodig heeft om een brand tegen te houden.

 10. Centreerplaat

  Een centreerplaat of centraal belastbare plaat is een onderdeel van de MaxAtec en MegAtec serie waarbij het profiel op zijn plaats wordt gehouden en de rubber inlage ondersteuning krijgt bij belasting.

 11. Contactgeluidisolatie

  Bij geluidsisolatie onderscheidt men luchtgeluid en contactgeluid. Bij luchtgeluid verplaatst het geluid zich door de lucht. Bij contactgeluid verspreidt het geluid zich door materialen. Bijvoorbeeld het stampvoeten in een ruimte veroorzaakt contactgeluid doordat vaste materialen van een constructie in trilling wordt gebracht. De trillende constructie kan vervolgens luchtgeluid afgeven in de ondergelegen ruimte, wat gehoord kan worden. De ondergelegen ruimte werkt als klankkast waardoor trillingen omgezet worden in hoorbare geluiden.

 12. Dilatatieprofiel

  Een dilatatieprofiel is een profiel die gebruikt wordt om beweging (en belasting) op te vangen in een onderbreking van een constructie. Dat kan in een wand, vloer, plafond of anders constructieonderdeel zijn. Vanwege de grote verscheidenheid aan situaties en eisen heeft Atec een range aan producten ontwikkeld die aansluit aan de behoeften van de klant.

 13. EPDM

  EPDM is de afkorting van ethyleen-propyleen-dieen-monomeer en is een groep van synthetische rubbers of elastomeren. Het materiaal wordt gebruikt door Atec in rubber inlages, alsmede de waterbestendige vochtbarrière in de AquAtec range. Indien er een lage rookontwikkeling vereist is dan bieden wij ook een Vamac materiaal als alternatief voor de inlage.

 14. Eurocodes

  Eurocodes zijn Europese normen en richtlijnen voor de bouwwereld bestaande uit tien delen. Deze Europese normen zijn net als de EN-normen opgesteld door wetenschappers en ingenieurs, gebruikers en vakmensen uit de praktijk. In deze normen wordt beschreven aan welke eisen een bepaalde situatie en product moet voldoen. Lees meer over Eurocodes in onze blog.

 15. ElastAtec

  ElastAtec is een multi-functionele, UV-bestendige, zeer flexibele HQSU voegband voor gebruik in wanden en daken. Lees hier meer over dit product.

 16. FEA

  FEA staat voor Finite Element Analysis (in het Nederlands: Eindige Elementen Methode) en is een rekenmethode waarmee de sterkte-eigenschappen van ingewikkelde constructies te berekenen zijn. De methode is ontwikkeld, omdat analytische rekenmethoden onvoldoende mogelijkheden bieden, of te complexe berekeningen vergen. De methode vindt zijn toepassing bij Vexcolt Europe vooral voor sterkteberekeningen in de ontwerpfase.

 17. FlexAtec

  FlexAtec is een range aan producten waaronder een multi-functioneel waterbestendig macrodilatatieprofiel voor vloeren en wanden en dilatatieprofielen voor podiums, parkeerdekken, verhoogde wegen en andere structuren onderhevig aan beweging en belasting. Om de luchtdoorlatendheid tegen te gaan in een gebouwschil heeft FlexAtec een uitstekende isolatiewaarde.

 18. FireFlex

  FireFlex is een brandwerend systeem in macrovoegen dat gebruikt wordt voor wanden en vloeren in brandcompartimenten.

 19. HACCP

  HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. De Nederlandse vertaling is: gevarenanalyse en kritische controlepunten. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit moet ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting. Atec gebruikte deze informatie voor aanbevelingen in diverse toepassingen op het gebied van hygiëne voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en de voedselverwerkende industrie zoals grootkeukens.

 20. Inbouwprofiel

  Een inbouwprofiel is een dilatatieprofiel dat wordt ingebouwd tijdens de bouwfase en/of renovatie. Het profiel wordt ingebouwd op de ondergrond waarbij een dekvloer en eventuele afwerkingen er bovenop worden geplaatst. Dit in tegenstelling tot opbouwprofielen die ook naderhand kunnen worden geïnstalleerd en met name uitermate geschikt zijn voor renovatie zonder rigoureuze herstel-en reparatiewerkzaamheden. Het verschil kunt u goed zien in de MaxAtec serie waarbij er inbouwprofielen en een reeks opbouwprofielen zijn.

 21. Inlage

  De inlage verwijst naar het flexible rubber gedeelte dat in bepaalde profielreeksen wordt gebruikt. Deze kan gemaakt zijn van PVC nitril, neopreen, butyl, TPE en EPDM maar in gevallen waar verminderde rookontwikkeling van belang is bestaat er een Vamac alternatief.

 22. IntrAtec

  IntrAtec is de productnaam voor producten die tussen de micro-profielen vallen van de MicrAtec range en de macro-profielen van de MaxAtec range.

 23. IP-beschermingsklasse

  IP-beschermingsklasse, IP-classificatie of IP-aanduidingen is een methode om beschermingsgraden aan de bestendigheid tegen water, voorwerpen, stof en mechanische krachten te geven voor materiaal. IP staat voor ‘International Protection Rating’ oftewel beschermingsklasse.

  Voorbeelden
  Druipwaterdicht
  Regenwaterdicht
  Spatwaterdicht|
  Spuitwaterdicht
  Waterdichht
  Drukwaterdicht
  Aanrakingsveilig
  Stofvrij
  Stofdicht

  Wereldwijd voldoet Atec aan deze strenge normen met betrekking tot het gebruik van dilatatieprofielen in gebieden waar de HACCP norm van kracht is. Zie HACCP voor meer informatie.

 24. IsolAtec

  IsolAtec is een waterdicht electro-statisch isolatiemembraan geschikte voor diverse toepassingen. Het is speciaal ontwikkeld om de overdracht van statische elektrische stroom door betonplaten en wanden in zowel droge als natte omstandigheden te voorkomen. Hoewel geschikt voor een breed scala aan toepassingen, helpt IsolAtec vooral passagiers en meerijdende werknemers te beschermen of personeel dat werkt aan geëlektrificeerde spoorwegsystemen. Het is een vitaal onderdeel bij het beschermen van passagiers tegen statische ontlading, wanneer perronschermdeuren zijn geïnstalleerd.

 25. Kit

  Kit is de verzamelnaam voor materialen, die gebruikt worden voor verlijming of als afdichting. Een kit blijft na opdrogen een periode plastisch. Soms wordt er een kit (sealant) toegepast om een lege voeg te dichten. Zo lijkt de opening gesloten en toch flexibel. Maar kit heeft een aantal kenmerken waardoor het ongeschikt is als dilatatievulling. Door gebrek aan zijwaartse steun zullen tegels vaak breken onder de stoot- of gebruiksbelasting op die vloer. Daarbij zijn afgebrokkelde of losliggende tegels en kapotte voegen gevaarlijk (struikelgevaar). Kitvoegen zijn hol. Vuil hoopt zich op in de voeg en door de ronding zijn de voegen zeer slecht schoon te maken. Dit geeft een hygiëne probleem en het vuil accentueert de voeg waardoor deze zichtbaar wordt. Er zijn veel factoren die de kwaliteit van een voegkit nadelig kunnen beïnvloeden. Denk aan een incorrecte maatvoering, onjuiste verwerking, foute rugvulling, slechte hechting. Kit is slecht bestand tegen belasting: naaldhakken, winkelwagens en andere belasting maken snel kit kapot.

 26. Kolomverkorting

  Kolomverkorting is een vorm van structurele vervorming. Samen met kruip, relatieve verticale vervorming, laterale doorbuiging door krimp, temperatuursverschillen en windbelasting zorgen ze ervoor dat een gebouw beweegt. Kruip kan in combinatie met kolomverkorting problemen veroorzaken voor partijen die na de ruwbouwfase opereren. Kruipvervorming kan vrij nauwkeurig worden voorspeld, maar kolomverkorting is veel lastiger. Net als kruip verandert ook kolomverkorting naarmate de tijd vordert, maar bovendien neemt het toe door de bouw, bekleding en ingebruikname van verdere etages. Lees verder in onze blog voor meer informatie over dit onderwerp.

 27. Krimp

  Inherent aan alle natte producten is dat ze droog worden waardoor krimp ontstaat.  Er zijn diverse soorten krimp waaronder hydraulische krimp: door verdampen van niet-gebonden water uit het beton; door waterverlies in de capillaire poriën trekken de poriën samen en krimpt het beton. Daarnaast bestaat plastische krimp, chemische krimp, verhardingskrimp, autogene krimp, thermische krimp en tot slot craquelé (scheurtjes aan de oppervlakte).

 28. Krimpscheur

  Een krimpscheur (ook wel microscheur genoemd) is een kleine scheur die door het krimpen van het materiaal is ontstaan. Constructief heeft een krimpscheur geen betekenis. Vloerafwerkingen die boven de microscheuren geïnstalleerd zijn kunnen hierdoor loslaten of zelfs afbreken. Om dit soort willekeurige scheurvorming te voorkomen heeft Atec profielen ontworpen voor gebruik in vloervelden. Lees hier alles over de MicrAtec range. Onze specialisten kunnen uw vloervelden ontwerpen zodat u verzekerd bent van een lange levensduur van uw vloer.

 29. Kruip

  Kruip bouwt zich geleidelijk op over de levensduur van de constructie, snel in het begin wanneer componenten nog plastisch zijn en steeds langzamer na de eerste paar jaar. Kruip is de reden dat dilatatieprofielen worden geïnstalleerd boven oplegbalken en op tussenliggende posities. Na verloop van tijd gaan draagbalken (en vloeren gedragen door deze balken) doorbuigen door een combinatie van eigen gewicht, het gewicht van alle afwerking en opgelegde belasting die constant of variabel kan zijn. Lees meer over kruip in onze blog over dit onderwerp.

 30. Lineaire uitzettingscoëfficiënt

  De uitzettingscoëfficiënt van een materiaal is een maat voor de temperatuursafhankelijkheid van de dichtheid. De meeste materialen zullen bij het opwarmen uitzetten (positieve uitzettingscoëfficiënt); bij een hogere temperatuur trillen de moleculen sterker, waardoor ze een grotere ruimte innemen (het volume wordt groter). Eenvoudiger gesteld is de lineaire uitzettingscoëfficiënt de mate waarin een bepaald materiaal uitzet of krimpt bij een temperatuursverandering.

 31. Macrodilatatie

  Een macrodilatatie is een fysieke onderbreking in een constructie. Macrodilatatieprofiel is de verzamelnaam van alle constructieve dilatatieprofielen die Atec in haar assortiment heeft. Zie microdilatatie voor meer informatie.

 32. MaxAtec

  MaxAtec is de productnaam van metalen profielen met rubber inlage. In deze reeks onderscheiden we inbouw- en opbouwprofielen.

 33. MegAtec

  De MegAtec serie bestaat uit metalen profielen voor zwaarder belastbare vloeren en wanden.

 34. MicrAtec

  MicrAtec zijn microdilatatieprofielen voor vloeren in diverse soorten en maten. MicrAtec is een uniek dilatatieprofiel voor alle vloeren met harde afwerking, van industrievloeren tot woonkamers. MicrAtec wordt toegepast als microdilatatie (in krimpvoeg of als velddilatatie). Het profiel vervangt de bekende kitvoeg en andere kleinere profielen in vloeren.

 35. Microdilatatie

  Atec onderscheid de vele termen voor bewegingsvoegen in twee hoofdgroepen: macro- en microdilataties. De Microdilatatie is een ondiepe insnijding in de dekvloer en voorkomt het ongecontroleerd scheuren van dekvloeren (met harde afwerkingen zoals tegels) en beheerst de externe en interne krachten die optreden door krimp tijdens het drogingsproces van vloeren. Speciaal voor microdilataties hebben wij een hele reeks producten: MicrAtec.

 36. OmegAtec

  Het OmegAtec profiel is een dilatatieprofiel voor ondergrondse tunnels, aquaducten en vergelijkbare constructies bestand tegen hoge waterdruk.

 37. Opbouwprofiel

  Een opbouwprofiel is een dilatatieprofiel dat wordt geïnstalleerd nadat de vloerafwerking is geplaatst, bijvoorbeeld bij een renovatie. Dit in tegenstelling tot inbouwprofielen die ook tijdens de vloerwerkzaamheden worden geïnstalleerd. Het verschil kunt u goed zien in de MaxAtec serie waarbij er inbouwprofielen en een reeks opbouwprofielen zijn.

 38. OVT

  Openbaar Vervoer Terminal is een verzamelnaam voor gebieden waar openbaar vervoersmiddelen samen komen zoals trein-en busstations, metro, tram en andere vormen zoals vliegvelden.

 39. RAL

  RAL is een coderingssysteem om kleuren van verf en andere coatings te definiëren. Het systeem is in 1927 in Duitsland ontwikkeld; RAL staat voor ReichsAusschuss für Lieferbedingungen. Atec hanteert de Ral kleurencodering om de kleur van de inlages te categoriseren.

 40. SeismAtec

  SeismAtec is een seismisch macrodilatatieprofiel met pan voor vloeren. Het centraal pansysteem zorgt voor een vlakke overgang waarbij tijdens seismische activiteit zal de pan omhoog komen en de zijkanten wegdraaien zodat vluchtroutes behouden blijven voor rolstoelgebruikers.

 41. Seismisch

  De term seismisch heeft betrekking op aardbevingen en aanverwante verschijnselen en op onderzoek van de bouw van de ondergrond door natuurlijke of kunstmatige schokken. Speciaal voor seismische activiteit heeft Atec een reeks profielen: SeismAtec.

 42. Substraat

  Substraat betekent in de dilatatiewereld ‘ondergrond’. De ondergrond kan zijn de betonnen vloer maar ook een wand of plafond.

 43. Tegelprofiel

  Een tegelprofiel is een profiel dat tussen de vloerafwerking wordt geïnstalleerd. Meestal tussen een tegel maar dat kan ook tussen tapijt of vinyl. Bij een tegelprofiel gaan we uit van een profiel met een kleine hoogte in tegenstelling tot een profiel dat ingebouwd is in de dekvloer. Vaak werken dit soort profielen niet als dilatatieprofiel in de zin dat ze beweging kunnen opvangen maar uitsluitend als esthetische afwerking werkt. Vexcolt Europe heeft echter wel profielen die beweging kunnen opvangen én dient als tegelprofiel. MicrAtec SE/SV is een goed voorbeeld van een tegelprofiel dat ook een dilatatieprofiel is. Maar ook de MicrAtec NA/VA/NP/VP, de MicrAtec TA en de MicrAtec O kunnen worden hieronder worden geschaard.

 44. Thermische uitzetting

  Thermische uitzetting of thermische expansie is het uitzetten van materialen onder invloed van een stijging van de temperatuur. Hoe sterk een materiaal uitzet, hangt af van het materiaal en de temperatuur (en in mindere mate de omgevingsdruk). Bij een daling van de temperatuur spreken we van thermische krimp. Vexcolt Europe gebruikt deze waarden om vloervelden te ontwerpen.

 45. Toegankelijkheid

  Toegankelijkheid en wet gelijke behandeling gehandicapten wordt door Vexcolt Europe gebruikt naast andere wetgeving om te voldoen aan eisen met betrekking tot openbare ruimtes. Concreet betekent dat bijvoorbeeld verhogingen in de vloer niet hoger mogen zijn dan 6,4 mm om rolstoelgebruikers te faciliteren. Daarnaast gebruikt Atec de meer dwingende en strengere eisen van de ADA. Zie ADA voor meer informatie.

 46. TransAtec

  TransAtec bestaat uit mechanische voegovergangen voor podia, parkeerdekken, verhoogde wegen en andere constructies met voertuigbelasting.

 47. UV-bestendig

  UV-bestendig betekent niet gevoelig voor ultra-violette straling. Ultraviolet is elektromagnetische straling net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is. Langdurige blootstelling aan zonlicht (waar UV een onderdeel van is) veroorzaakt degradatie van materialen, waardoor de fysieke eigenschappen achteruitgaan en de kleuren veranderen. Onze producten zijn UV-bestendig wat betekent dat ze langdurig blootgesteld kunnen worden aan UV zonder nadelige effecten.

 48. Vamac

  Vamac is een hitte- en chemicaliënbestendig etheen-acryl-elastomeer dat Atec gebruikte als alternatief materiaal voor de inlages. Normaal gesproken wordt een EPDM gebruikt maar in gevallen waar, bij brand, een lage rookontwikkeling vereist is dan raden wij Vamac aan.

 49. Velddilatatie

  Een velddilatatie is een onderbreking in de vloer zodat deze kan bewegen als gevolg van diverse factoren zoals krimp, thermische verschillen, vochtverschillen en bijvoorbeeld windbelasting. Samen vormen ze vloervelden zodat deze gecontroleerd kan doorscheuren en er geen schade ontstaat aan vloerafwerkingen. Een velddilatatie is een insnede van 2/3 van een dekvloer of een beperkte insnede in de ondervloer zodat hier een zwakke plek ontstaat en deze gecontroleerd kan doorscheuren. Doet men dit niet ontstaat er willekeurige scheurvorming met alle gevolgen van dien.

 50. Verkeerstypes

  Verkeerstypes is een onderdeel van verkeersfrequentie dat hieronder wordt uitgelegd. Verkeerstypes delen wij in in 5 verschillende type belasting.

  1. Belasting door voetgangers
  2. Belasting door trolleys en palletwagens
  3. Belasting door heft rucks , schaarlift en en hoogwerkers
  4. Belasting door personenauto’s
  5. Belasting door zware transportvoertuigen

  Per product geven wij aan hoeveel van elke type belasting het profiel kan dragen.

 51. Verkeersfrequentie

  Verkeersfrequentie verwijst naar het maximum aantal keer per dag dat een profiel belast wordt door een voertuig. Het aantal keer dat een voertuig over een dilatatieprofiel beweegt kan een belangrijke factor zijn in de levensduur van het systeem. Daarnaast wordt verkeersfrequentie ingedeeld in 5 types belasting.

 52. Vexcolt Europe

  Vexcolt Europe is één van de toonaangevende fabrikanten van micro-en macrodilatatieprofielen. Met technische adviseurs en kantoren in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Benelux, het Midden Oosten, India en Hong Kong zijn wij internationaal vertegenwoordigd. Vexcolt Europe is in staat om wereldwijd opdrachtgevers, architecten en aannemers bij te staan met economische en elegante oplossingen.

 53. Vloerafwerking

  Vloerafwerkingen zijn materialen die worden aangebracht op de constructieve ondervloer om de vloer ‘af te werken’ vaak op esthetische grondslag. We delen vloerafwerkingen grofweg in in twee groepen.

  Naadloze vloerafwerkingen
  Deze afwerkingen worden als mortelmengsel van bindmiddel en vul- en toeslagmaterialen op de constructieve ondervloer aangebracht:

  • steenachtig (zc dekvloer, anhydriet, magnesiet, terrazzo, etc.)
  • bitumen
  • kunsthars (epoxyharsen)
  • granito- en terrazzovloeren

  Niet naadloze vloerafwerkingen
  De niet naadloze vloerafwerkingen kunnen zowel direct op de constructieve vloer als op een naadloos afgewerkte constructieve vloer worden aangebracht:

  • mozaiek
  • baksteenvloeren
  • keramische tegels
  • composiet tegels
  • natuursteen
  • parket
  • laminaat
  • tapijt
  • linoleum

 54. Vloerveld

  Een vloerveld is een gedeelte van een (grotere) vloer die opgedeeld is door middel van velddilataties. Door het gebruik van vloervelden kan op basis van diverse factoren worden berekend waar de dekvloer gecontroleerd kan bewegen. Dilatatieprofielen kunnen deze bewegingen faciliteren zodat vloerafwerkingen op lange termijn intact blijven.

 55. Vochtbarrière

  Een vochtbarrière wordt gebruikt onder een dilatatieprofiel om vocht op te vangen en af te voeren. Vaak is dit een EPDM materiaal dat in een constructieve voeg wordt geplooid. AquAtec is een waterdichtingssysteem voor macrodilataties en wanden door middel van een vochtbarrière. Daarnaast heeft Atec andere producten in haar assortiment om diverse niveau’s van waterbestendigheid te realiseren.

 56. Vochtverschillen

  Vochtverschillen is één van de oorzaken van beweging in een constructie. Vochtverschillen veroorzaken krimp en zwelling maar ook kruip en relaxatie. Vooral bij buitensituaties maar ook bij semi-binnen is dit een factor om rekening mee te houden. Ook binnen zijn vochtverschillen een onderschatte variabele. Zo worden bijvoorbeeld schoonmaakmachines gebruikt die water gebruiken om harde vloerafwerkingen te reinigen niet meegenomen in de besluitvorming rondom waterbestendigheid en dilatatieprofielen.

 57. Voegafdichting

  Voegafdichting is van de vele termen die worden gebruikt in de wereld van dilateren. Letterlijk is het een materiaal om een voeg af te dichten, zowel als insnede in een dekvloer als bij een constructieve voeg. Deze termen worden nogal eens verkeerd of door elkaar heen gebruikt en veroorzaakt daarom soms verwarring. Om duidelijk te scheppen gebruikt Atec twee termen: micro-en macrodilataties.

 58. Wandprofiel

  Een wandprofiel is een dilatatieprofiel wat geplaatst wordt in een wand. Het is één van de locaties naast vloeren en plafonds waar een dilatatieprofiel kan worden geplaatst. MaxAtec heeft een reeks profielen die geschikt zijn voor plaatsing in een wand. Ook heeft Atec producten voor de overgang van vloer naar wand, wand-wand hoek profielen en wand-plafond versies.

 59. Warmtecapaciteit

  De warmtecapaciteit van een voorwerp is in de thermodynamica het vermogen van dat voorwerp om energie in de vorm van warmte op te slaan. Als er warmte aan een voorwerp wordt toegevoegd, dan zal de interne energie en de temperatuur stijgen. Als bij dezelfde hoeveelheid toegevoerde warmte de temperatuur van het ene voorwerp minder stijgt dan van een ander, heeft het ene voorwerp een grotere warmtecapaciteit dan het andere.

 60. Waterbestendigheid

  Onder waterbestendigheid verstaan we een aantal niveaus’s van waterafdichting. Dit kan zijn van weinig vocht waarbij het dilatatieprofiel zelf voldoende afdicht tot speciale EPDM membranen die grote hoeveelheden water kunnen afvoeren en zodoende als volledig waterbestendig kunnen worden beschouwd. Bekijk onze producten voor meer informatie of neem contact op met één van onze specialisten voor vrijblijvend advies.

 61. Windbelasting

  Windbelasting is de kracht die de wind uitoefent op een constructie. Het is bij het ontwerpen van gebouwen van belang om bij de sterkteberekeningen rekening te houden met de druk en zuiging van de wind, net zoals dat andere krachten in de berekeningen dienen te worden betrokken. De beweging is voornamelijk horizontaal of lateraal. Windbelasting op constructies wordt in Nederland berekend met NEN 6702 (belastingen en vervormingen). In deze norm wordt de windbelasting bepaald als statische belasting. Windbelasting wordt nu berekend volgens de Eurocodes NEN-EN 1991-1-4, voor elk land is er een nationale bijlage gemaakt. Aangezien de meeste bouwmaterialen een beperkt vermogen tot opname van deze bewegingen hebben, worden grote bouwdelen opgedeeld in kleinere onafhankelijk van elkaar bewegende delen. Hierdoor blijven de bewegingen beperkt en controleerbaar. De ontstane ruimte tussen de onafhankelijke delen moet nu worden opgevuld zodat aan de prestatie-eisen van die vloer weer wordt voldaan. Hier worden dilatatieprofielen toegepast.

 62. Zetting

  Zetting is één van de type bewegingen die kan voorkomen in een constructie. De ondergrond veroorzaakt door zetting krachten op de fundering. Beweging is voornamelijk verticaal maar bijna nooit gelijk verdeeld. In feite is zetting het verzakken van diverse materialen waardoor onregelmatig verdeelde krachten ontstaan in constructiedelen. Onze macrodilatatieprofielen kunnen deze bewegingen uitstekend opvangen gezien de grote bewegingsfaciliteit waarmee onze producten zijn ontworpen.

Heeft u nog vragen?

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com

  Cart

  En cours de réalisation